Vol.14, No1, 2014, str. 35–38
UDK 620.172.24:66-988

OCENA INTEGRITETA REZERVOARA POSLE UKLANJANJA PRSLINA IZ ZAVARENOG SPOJA

Radomir Jovičić1, Mahdi Mohamed Ahmad Algool2, Uroš Tatić1, Olivera Popović3, Uroš Lukić3, Meri Burzić1

1)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mech. Engineering, rjovicic@mas.bg.ac.rs

2)Sirte University (SU), Sirte, Libyan Arab Jamahiriya

3)University of Belgrade, Faculty of Mech. Engineering

Izvod

Tokom eksploatacijskog ispitivanja rezervoara za skladištenje tečnog ugljendioksida, izrađenog od mikrolegiranog čelika, otkrivene su prsline u jednom zavarenom spoju. Ocenjeno je da prsline ugrožavaju dalji bezbedan rad rezervoara i da se zbog toga moraju ukloniti. Razmotrena je mogućnost uklanjanja prslina brušenjem bez naknadnog navarivanja mesta brušenja u cilju vraćanja debljine zida na početnu. Korišćeni su rezultati ispitivanja metodama bez razaranja i rezultati proračuna naponskog stanja metodom konačnih elemenata (MKE). Zaključeno je da je moguć dalji bezbedan rad rezervoara bez navarivanja oblasti iz koje su brušenjem uklonjene prsline.

Ključne reči: zavareni spojevi, posuda pod pritiskom, prsline, integritet

rad u celosti (252 kB)