Vol.14, No1, 2014, str. 29–34
UDK 624.014.2.072.336

ZAVARENI SPOJEVI REŠETKASTIH NOSAČA – GREŠKE U IZRADI I REŠAVANJE OJAČANJA

Aleksandar Sedmak1, Dorin Radu2

1)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia asedmak@mas.bg.ac.rs

2)University of Transylvania Brasov, Faculty of Civil Engineering, Romania, dorin.radu@unitbv.ro

Izvod

U slučajevima zgrada od čeličnih konstrukcija širokog raspona, zbog jednostavnosti izrade i poštujući optimizaciju težine, H ili I profili elemenata rešetkastih nosača sa zavarenim spojevima se sve češće koriste.

Radi postizanja čvrstoće i stabilnosti sklopa, izrada zavarivanjem, kao i položaj dijagonala u gornjim i donjim elementima rešetke su veoma bitne činjenice koje treba poštovati onako kako je predstavljeno u projektima (crtežima). U mnogim slučajevima se kod ovih spojeva javljaju greške u izradi koje dovode do pojave visokih napona i oblastima veza

U radu je prikazan slučaj veze profila tipa HEA rešetkastog nosača projektovanog prema EN1993-1-8. Otkriveni su ekscentriciteti u vezama i velik broj grešaka. Prikazani su uticaji grešaka i rešenja za ojačavanje spojeva.

Ključne reči: zavareni spojevi, rešetkasti nosači, greške zavarivanja, čelične konstrukcije

rad u celosti (422 kB)