Vol.13, No2, 2013, str. 99–108
UDK  539.3/.4

PREDLOG ZA POBOLJŠANU KONSTRUKCIJU POUZDANIH DIJAGRAMA PROCENE LOMA KOD KOMPONENATA SA POVRŠINSKOM PRSLINOM

Petar Agatonović

University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia,

Izvod

Lomovi kod inženjerskih nosećih komponenata i konstrukcija se obično mogu pratiti od površinskih prslina. Ozbiljnu prepreku povezanu sa predviđanjem integriteta konstrukcija u ovom slučaju predstavljaju površinske prsline, koje su trodimenzionalne, a pri tom su metode mehanike loma zasnovane dvodimenzionalnim pretpostavkama. Osnovni zahtevi za primenu metoda mehanike loma oslanjaju se na tačnosti, jednostavnosti i robusnosti. Kod savremenih metoda dijagrama procene loma (FAD), poslednja dva zahteva su ispunjena. Povećana konzervativnost rezultata pokazuje, međutim, da se zahtevi s obzirom na tačnost ne mogu uvek ispuniti. Napredak u tom smislu se postiže metodom predstavljenom u ovom radu, gde se plastična zona na vrhu prsline smatra za veličinom kojom se ogleda mogućnost da se kod većine inženjerskih materijala smanje lokalni maksimumi napona i time oslabi uticaj prsline. Rigorozno tumačenje korekcije plastične zone konstrukcijom FAD u važećim programima nije preporučljivo. Verifikacija alternativnog pristupa se postiže na bazi eksperimenata. Slaganje sa eksperimentalnim rezultatima je vrlo dobro kod predložene metode. Suprotno ovom, u slučaju programa R-6 Option 2, kao predstavnikom tekućih metoda, rezultati pokazuju sistematsko odstupanje u odnosu na eksperimentalne rezultate, što se objašnjava strukturom postojeće formule u okviru FAD

Ključne reči: FAD, karakterizacije površinske prsline, plastična zona, EPML, preostala čvrstoća, verifikacija

rad u celosti (617 kB)