Vol.12, No1, 2012, str. 43–46
UDK 621.879.48.016

LOM KONSTRUKCIJE STRELE ODLAGAČA ROTORNOG BAGERA C 700 S USLED DINAMIČKIH UTICAJA

Darko Daničić1, Taško Maneski2

1)Kolubara Metal, Vreoci, Serbia, darko.danicic@kolubarametal.com

2)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

Izvod

Tokom operacije, kod rotornog bagera (BWE) se razvilo nepovoljno dinamičko ponašanje, plastična deformacija i lom konstrukcije. Posle sprovedene eksperimentalne/numeričke analize, potvrđeno je rezonantno dinamičko ponašanje strele odlagača. Dodavanjem novog elementa (štapa) je povećana dinamička krutost strele odlagača, pa je došlo do poništavanja rezonantnog ponašanja.

Numerički model je urađen metodom konačnih elemenata i izveden je eksperiment, merenjem vibracija na unapred utvrđenom broju karakterističnih mesta. Eksperimentom, pored ostalog, su potvrđeni rezultati numeričke analize.

Ključne reči: rotorni bager, lom konstrukcije, dinamičko ponašanje

rad u celosti (603 kB)