Vol.12, No1, 2012, str. 3-30
UDK 620.172.24, 620.169.1, 539.42

ZNAČAJ I PRIMENLJIVOST OCENE INTEGRITETA KONSTRUKCIJA

Stojan Sedmak1, Zoran Radaković2, Ljubica Milović1, Igor Svetel3

1) University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia

2) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

3) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Innovation Centre, Belgrade, Serbia

Izvod

Da bi se izbegli neočekivani i često ozbiljni otkazi u radu objekata i opreme i sačuvao integritet konstrukcija potrebne su odgovarajuće eksperimentalne i teorijske analize, podržane modeliranjem i numeričkom analizom. Mogućnost otkaza konstrukcije u radu se ne može zanemariti, jer se oni u praksi javljaju. Postupci, razvijeni na osnovu mehanike loma, omogućavaju da se predvidi ponašanje prsline u procesu loma i da se oceni sigurnost i pouzdanost konstrukcije pri opterećenju u radnim uslovima. Objekti su podeljeni u tri grupe s obzirom na značaj integriteta konstrukcije. U prvoj grupi su objekti, uglavnom izrađeni od kamena, koji nisu osetljivi na prsline, kao što su očuvani arheološki spomenici. Druga grupa uključuje konstrukcije sklone razvoju loma usled prslina: za njih se zahteva ocena integriteta da bi se sprečio otkaz. U trećoj grupi su nova tehnička dostignuća, kao što su velike građevine (na primer Burdž Kalifa) i objekti nano veličina. Zbog toga što se u oba slučaja unose novi aspekti, i objekti velikih i vrlo malih dimenzija zahtevaju da se, sem sigurnosti, razmotre funkcionalnost i pouzdanost. Za svaku grupu je nekoliko primera prikazano i diskutovano.

Ključne reči: ocena integriteta konstrukcija, sigurnost u radu, konstrukcije, održavanje, opravke, otkaz

rad u celosti (1901 kB)