Vol.11, No1, 2011, str. 43-50
UDK  666.971.4.019

MULTISKALARNO MODELIRANJE NA BAZI HIGRO-KOSERA TEORIJE ZA DEFORMACIJU U RANOJ FAZI SAMOISUŠIVANJA CEMENTNOG MALTERA

J. Jeong1, P. Mounanga2, H. Ramézani3, M. Bouasker3

1) ESTP/IRC/LM-Lean Modeling-École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'industrie (ESTP), Cachan cedex, France

2) GeM, UMR CNRS 6183 - Research Institute on Civil Engineering and Mechanics, University of Nantes, Saint-Nazaire, France

3) CRMD, UMR CNRS 6619- Research Center on Divided Materials, École Polytechnique de l'Université d'Orléans, France

Izvod

U ovom radu, pažnju smo usmerili na heterogeni cementni malter koji tretiramo kao fluid tipa Kosera. Fenomen spontanog skupljanja u ranoj fazi (od 1 do 3 dana nakon mešanja) je analiziran primenom teorije Kosera. Karakteristični parametar dužine Lc u ovoj teoriji nam pomaže u izboru dimenzija epruvete od makro nivoa ka mikro nivo primenom aspekta teorijskog dimenzijskog uticaja. Ovom metodologijom se takođe može razmatrati inicijacija prslina i njihova pojava u cementnoj matrici, u okruženju uključaka peska, a koja nastaje u Reprezentativnoj Elementarnoj Zapremini (RVE) maltera, podvrgnutom skupljanju usled samoisušivanja u ranoj fazi hidratacije. Numerički eksperimenti su izvedeni zahvaljujući prednosti analize nelinearnim konačnim elementima (NFEA). Numerički rezultati se dobro slažu sa eksperimentalnim podacima snimaka scanning elektronske mikroskopije (SEM). Zaključuje se da uključci ne izazivaju samo koncentraciju higro napona oko zrna, već i da broj uključaka takođe utiče na mrežu cementne matrice.

Ključne reči: cementni malter, skupljanje, samoisušivanje, multiskalarni pristup, higro-Kosera teorija

rad u celosti (1,26 MB)