Vol.11, No1, 2011, str. 9-14
UDK  620.178.2 : 669.15-194.2

OCENA ZAVISNOSTI ŽILAVOSTI LOMA OD TEMPERATURE PRIMENOM NEURONSKE MREŽE

I. Dlouhý1,2, H. Hadraba1, Z. Chlup2, T. Šmida3

1) Institut za fiziku materijala, Akademija nauka Češke republike, Brno, Češka

2) Institut za materijale, nauku i inženjerstvo, Mašinski fakultet, Univerzitet za tehnologiju, Brno

3) IBOK, a.s., Bratislava, Slovačka

Izvod

Lokalizacija temperaturskog dijagrama žilavosti loma referentnom temperaturom na temperaturnoj osi je određena na osnovu podataka ispitivanja zatezanjem. Razvijena je regularizacija neuronske mreže radi rešavanja korelacije ovih osobina. Primenjene su epruvete za savijanje u tri tačke za određivanje žilavosti loma. Krto-duktilni prelaz žilavosti loma je utvrđen primenom koncepta master krive, što je omogućilo prikaz upotrebom samo jednog parametra, na pr. referentne temperature. Uzorci za zatezanje sa obimskim zarezom su takođe proučeni. Ukupno je za analizu upotrebljeno 29 skupova podataka ispitivanja nisko legiranih čelika. Pokazuje se dobro slaganje procenjenih i eksperimentalno određenih podataka referentne temperature.

Ključne reči: prelaz od krtog u plastično, žilavost loma, veštačke neuronska mreža, čelici

rad u celosti (295 kB)