Vol.9, No3, 2009, str. 181-192
UDK 624.042.7

ANALIZA HISTEREZISA NISKOCIKLIČNOG ZAMORA ČELIČNIH DAMPERA ZA PRIMENU PRI ZEMLJOTRESU

Zoran S. Petrašković

Earthquake engineering innovation center, System DC 90, Beograd, Srbija

Izvod

Svaka građevinska konstrukcija neminovno prolazi fazu niskocikličnog zamora pod dejstvom jakih udarnih opterćenja pri zemljotresu, a lake konstrukcije često stradaju zbog gubljenja lokalne ili globalne stabilnosti (lokalno izbočavanje ili izvijanje elemenata konstrukcije).

Praktično je nemoguće razumeti ponašanje zgrada izloženih zemljotresnom opterećenju bez osnovnog znanja o ponašanju konstrukcijskih komponenti tokom procesa nisko cikličnog zamora, kao ni stabilnost konstrukcije tokom svih faza dejstva zemljotresa.

Niskociklični zamor je istraživan teorijski i eksperimentalno, koristeći koncept mehanike oštećenja. Posebna pažnja je posvećena ultra niskocikličnom zamoru, u smislu Difaji-Lemetra. Teorija je primenjena na dampere za ojačavanje konstrukcija oštećenih zemljotresom. Teorijska razmatranja su takođe eksperimentalno proverena.

Ključne reči: histerezis, oštećenje, prigušivač, integritet konstrukcije

rad u celosti (855 kB)