Vol.9, No2, 2009, str. 125-132
UDK 539.319

ELASTO-PLASTIČNI PRELAZNI NAPONI U IZOTROPNOM DISKU PROMENLJIVE DEBLJINE IZLOŽENOM UNUTRAŠNJEM PRITISKU

Thakur Pankaj

Department of mathematics, Lovely Professional University, Jalandhar, Punjab, India

Izvod

Elastično plastični naponi su izvedeni uz primenu teorije prelaza po Setu za izotropni disk promenljive debljine, izložen pritisku u otvoru. Dobijeni rezultati su analiziran numerički i prikazani grafički. Disk promenljive debljine od stišljivog materijala popušta pri nekom poluprečniku R1 pri većem pritisku, u poređenju sa diskom od nestišljivog materijala koji popušta na spoljnoj površini. Ravan disk od nestišljivog materijala popušta na unutrašnjoj površini pri većem pritisku nego disk od stišljivog materijala. Obimski napon je maksimalan na spoljnjoj površini diska promenljive debljine.

Ključne reči: izotropni disk, pritisak, debljina, elastično, plastično, stišljivost, prelazni napon, tečenje, unutrašnja plastična zona, spoljnja plastična zona

rad u celosti (280 kB)