Vol.7, No3, 2007, str. 195-200
UDK 620.169.1: [679.74: 669.14

KLASIFIKACIJA EKSPLOATACIJSKIH OŠTEĆENJA ČELIČNIH UŽADI

Dejan Momčilović, Dragan Jaković, Ivana Atanasovska

Institut za ispitivanje materijala IMS, Beograd

Izvod

Radni vek čeličnih užadi je ograničen zbog promene njihovih svojstava tokom eksploatacije pod dejstvom radnih uslova i opterećenja. Redovni nadzor tokom eksploatacije omogućava kontrolu razvoja oštećenja i normalni proces starenja užadi. Na taj način se obezbeđuje blagovremena zamena užadi i njihova bezbedna eksploatacija. U članku su prikazani i analizirani osnovni oblici oštećenja čeličnih užadi: mehaničko habanje, zamor, korozija, otkaz izazvan preopterećenjem i smicajni lom. Prikupljeni podaci mogu doprineti boljoj konstrukciji dizalice i užeta i poboljšanju postupka održavanja.

Ključne reči: čelik, žičana užad, otkaz, oštećenje

rad u celosti (963 kB)