Vol.7, No3, 2007, str. 177-185
UDK 007: [620.179: 624.21]: 004

PRIMENA INFORMATIČKO TEHNOLOŠKIH STANDARDA PRI ISPITIVANJU BEZ RAZARANJA MOSTOVA

Miodrag Kirić, Biljana Grujić

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Izvod

U radu su razmotrene prednosti primene BIM standarda u izgradnji i održavanju kompleksnih objekata, kao što su mostovi, sa aspekta primene metoda ispitivanja bez razaranja (NDT). Rezultati ispitivanja i ocene pomoću digitalne ispitne opreme se unose u bazu podataka i koriste za upravljanje mostom. Zahvaljujući platformi specifikacije IFC2x, podatke mogu da dele mnogi korisnici. Predložene su efikasne metode ispitivanja mostova i analizirano je unošenje podataka ispitivanja u bazu podataka u terminima objektno orijentisanog programiranja.

Ključne reči: most, podaci, interoperabilnost, informatičko modelovanje zgrade (BIM), osnovne industrijske klase (IFC)

rad u celosti (893 kB)