Vol.1, No1, 2001, str. 51-56
UD
K 665.64.041.004.69

SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA OŠTEĆENIH BOMBARDOVANJEM RAFINERIJE NAFTE U PANČEVU

Mihailo Muravljov, Tihomir Kovačević, Vladeta Matović 1

Miodrag Pavišić, Milenko Popović 2

1 Institut za materijale i konstrukcije, Građevinski fakultet, Beograd

2 Institut "Kirilo Savić", Beograd

Izvod

Predstavljena su karakteristična rešenja sanacije oštećenih objekata, čiji je stepen oštećenja bio takav da se postavilo pitanje "rušiti ili sanirati". Radi se o objektima od kojih su neki, osim značajnih oštećenja prouzrokovanih udarima projektila, bili izloženi i dodatnom procesu degradacije - dejstvu požara. Konkretno, rad tretira sanaciju rashladnog tornja, cevnih mostova, temelja peći, zgrade energana i konstrukcija S-100. U svim navedenim projektima primenjena su tehničko-tehnološka rešenja sa što manjom eliminacijom postojećih konstrukcijskih elemenata, pri čemu su osim vraćanja na prethodno stanje, uzimani u obzir i dodatni zahtevi proistekli iz potrebe instalisanja novih delova opreme. Sva navedena tehničko-tehnološka rešenja zasnovana su na korišćenju najsavremenijih materijala i postupaka sanacije, uključujući poštovanje propisa o aseizmičkom građenju.

Ključne reči: sanacija građevinskog objekta, armirano-betonska konstrukcija, oštećenje

rad u celosti (741 kB)