Vol.1, No1, 2001, str. 47-50
UD
K 665.6.048.3.004.69

SANACIJA GLAVNE KOLONE DA-2301 POSTROJENJA FCC

Miloš Majstorović

NIS-RNP, Spoljnostarčevačka bb, Pančevo

Izvod

U radu je opisana sanacija glavne kolone - frakcionatora DA-2301, oštećene NATO bombardovanjem Rafinerije nafte u Pančevu. Rad sadrži tehnički opis i rešenja za sanaciju vertikalnosti kolone. Opisan je postupak i redosled izvedenih radova sa prikazom rezultata izvedene sanacije. Osnovni cilj rada je da upozna širu tehničku javnost sa uspešno obavljenom sanacijom, koja je bila veoma rizična i za koju nisu postojala prethodna iskustva.

Ključne reči: sanacija, glavna kolona, oštećenje, vertikalnost, bombardovanje

rad u celosti (357 kB)