Vol.23, No.3, 2023, str. 269276
UDK

SEIZMIČKA ISPITIVANJA OJAČANIH BETONSKIH PODSKLOPOVA VEZA GREDA-STUB POD DEJSTVOM BOČNOG I DUGOTRAJNOG VERTIKALNOG OPTEREĆENJA

Albena Doicheva1*, Yoshiki Shu2, Fumio Kusuhara2, Hitoshi Shiohara2

1) University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Department of Technical Mechanics, Sofia, BULGARIA

*email: doicheva_fhe@uacg.bg 

2) Department of Architectural Engineering of the University of Tokyo, Tokyo, JAPAN

 

Izvod

U radu je predstavljeno ispitivanje četiri ravanski ojačanih betonskih unutrašnjih podsklopova veza greda-stub u trećini razmere. Uzorci su projektovani tako da se u njima javlja mehanizam tečenja grede ograničenim smicanjem u vezama, a takođe su statički ciklično opterećeni u oba pravca sa porastom amplitude. Parametri ispitivanja su izabrani sa ili bez postojanja konstantne vertikalne sile na dole, simulirajući gravitaciono opterećenje na grede i na odnos nosivosti stub-greda. Uočeno je znatno oštećenje veze greda-stub kod nekih uzoraka. Kod uzoraka sa odnosom nosivosti stub-greda od 1,18 sa simulacijom gravitacionog opterećenja na grede, u ranoj fazi se pojavljuje tečenje podužnog ojačanja u gornjem stubu, a samo se uvećavao ugib gornjih stubova. Ovaj trend nije uočen kod ostalih uzoraka bez simulacije gravitacije, ili kod uzoraka sa odnosom nosivosti stub-greda od 2,22.

Ključne reči: ojačani beton, veza greda - stub, dugotrajna sila smicanja, odnos nosivosti stub-greda, oštećenje veze

rad u celosti (1,21 MB)