Vol.23, No.3, 2023, str. 257260
UDK

NOVE VRSTE ZAŠTITNIH PREMAZA I RAZVOJ METODA ISPITIVANJA

Marko Pavlović1*, Marina Dojčinović2, Muhamed Harbinja3, Atif Hođić3, Mirjana Stojanović4, Zoran Čeganjac5, Zagorka Aćimović4

1) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

*email: pavlovic.marko38@gmail.com

2) University of Belgrade, Faculty of of Technology and Metallurgy, SERBIA

3) Innovation Scientific Development Centre (INRC), AD Harbi Ltd., Sarajevo, BOSNIA and HERZEGOVINA

4) Engineering Academy of Serbia

5) Academy of Vocational Studies Šumadija, Aranđelovac Department, SERBIA

 

Izvod

U radu su prikazani rezultati sinteze i karakterizacije vatrostalnih premaza na bazi različitih punioca namenjenih za zaštitu metalnih konstrukcija. Korišćeni su vatrostalni punioci na bazi mulita, kordijerita, cirkonijum silikata i pirofilita. Uzorci vatrostalnih punioca podvrgnuti su mikronizirajućem mlevenju na veličinu zrna punioca 15 m. Za karakterizaciju dobijenih punioca korišćene su metode XRD, SEM i optička mikroskopija. Ispitivanjem je određen optimalni sastav zaštitnih premaza i postupci njihove izrade. Za karakterizaciju dobijenih premaza primenjena je ultrazvučna vibraciona metoda sa stacionarnim uzorkom prema standardu ASTM G32. Cilj ispitivanja bio je određivanje kvaliteta premaza i mogućnosti primene za zaštitu metalnih površina u uslovima habanja, korozije, kavitacije i povišenih temperatura. Svi premazi su ispitivani pod istim uslovima. Prikazan je uporedni pregled kavitacione otpornosti ispitivanih premaza. Kvalitet premaza ocenjen je na osnovu vrednosti kavitacione brzine, analize nastajanja i razvoja oštećenja površine uzoraka pod dejstvom kavitacije.

Ključne reči: mulit, kordijerit, cirkonijum silikat, pirofilit, zaštitni premazi, kavitaciona otpornost

rad u celosti (397 kB)