Vol.23, No.3, 2023, str. 307–317
UDK

KOROZIJA DUPLEKS NERĐAJUĆIH ČELIKA: PREGLED SKORIH ISTRAŽIVANJA

Agha Inya Ndukwe*, Justus Uchenna Anaele

Department of Materials & Metallurgical Engineering, Federal University of Technology, Owerri, Imo State, NIGERIA

*email: agha.ndukwe@futo.edu.ng

 

Izvod

U radu je dat pregled prethodnih istraživanja o koroziji zavarenih spojeva od dupleks nerđajućih čelika (DSS), od 2015-2022. Legure DSS su zavarene primenom raznih postupaka, uključujući lasersko, TIG, obloženom elektrodom, kao i podvodnim elektrolučnim zavarivanjem punjenom žicom. Dominantne korozivne sredine kojima su tretirani ovi zavareni spojevi bile su NaCl (1 M), ferihlorid (6 %), MgCl2 (45 tež.%) i H2SO4 (2 M). Dobijeni rezultati pokazuju da koncentracija molibdena u hiper-dupleks nerđajućem čeliku ne utiče na koroziju zavarenog spoja; zapravo, niska vrednost pokazatelja ekvivalenta otpornosti prema piting koroziji (PREN) oblasti austenita i austenitno-feritne granice zrna su bile podložne pitingu i interkristalnoj koroziji. Najbolju otpornost prema koroziji u NaCl (1 M) pokazao je zavareni spoj (S32750) dobijen zavarivanjem trenjem sa mešanjem. Zavareni spoj DSS dobijen zavarivanjem TIG postupkom pokazao je veću otpornost prema pitingu u odnosu na spoj dobijen zavarivanjem obloženom elektrodom.

Ključne reči: korozija, dupleks nerđajući čelik, zavareni spoj, piting, zavarivanje

rad u celosti (499 kB)