Vol.23, No.2, 2023, str. 155160
UDK

OBOGAĆIVANJE NISKOKALORIČNIH GASOVITIH GORIVA VODONIKOM

Aleksandar Milivojević*, Miroljub Adžić, Mirjana Stamenić, Vuk Adžić

University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, SERBIA

*email: amilivojevic@mas.bg.ac.rs

 

Izvod

Sasvim je izvesno uvođenje vodonika i smeša vodonika i gasova niske kalorične vrednosti (kao što su biogas i deponijski gas) za energetske potrebe savremenog društva, što dovodi do niza otvorenih pitanja vezanih za probleme primene ovih goriva u budućim komercijalnim gasnim uređajima i sistemima. Trenutno su gorivne ćelije jedini komercijalizovani uređaji za korišćenje vodonika kao pogonske materije. U slučaju korišćenja vodonika u procesima sagorevanja, već́ postoje komercijalizovane gasne turbine velike snage, dok su kod uređaja manje snage proizvođači još u fazi istraživanja i razvoja. Srbija dobija priliku da bude u procesu razvoja tehnologije za primenu vodonika u energetskom sektoru.

Ključne reči: vodonik, gorivne ćelije, biogas, deponijski gas, mere bezbednosti, poboljšanje stabilnosti sagorevanja

rad u celosti (529 kB)