Vol.23, No.2, 2023, str. 123–128
UDK

UTICAJ PARAMETARA ZAVARIVANJA PLAZMOM NA MIKROSTRUKTURU OBLOGE OD ČELIKA 316L

Aleksandar Maslarević1*, Gordana Bakić2, Bratislav Rajičić1, Nenad Milošević2, Vesna Maksimović3

1) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

*email: amaslarevic@mas.bg.ac.rs

2) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

3) Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

Ovaj rad opisuje tehnologiju navarivanja prevlake od visokolegiranog austenitnog nerđajućeg čelika 316L na osnovni materijal od čelika S235JR. Prevlaka je nanesena tehnikom navarivanja plazmom. Izrađeno je 5 epruveta sa različitim vrednostima jačine struje, dok su ostali parametri navarivanja bili konstantni. Metalografska analiza dobijenih epruveta je iskorišćena za uspostavljanje korelacije između mikrostrukture i jačine struje tokom procesa navarivanja. Na osnovu toga je bilo moguće odrediti optimalne parametre za navarivanje. Korišćen je dodati materijal u obliku praha i njegova karakterizacija je izvršena uz pomoć skenirajućeg elektronskog mikroskopa, dok je karakterizacija samog navarenog sloja urađena primenom optičkog mikroskopa.

Ključne reči: plazma luk, mikrostruktura, tvrdoća prevlake, čelik 316L, jačina struje zavarivanja

rad u celosti (1,45 MB)