Vol.23, No.2, 2023, str. 105–110
UDK:

PROCENA UTICAJA VELIČINE UZORKA NA KJc EKSPERIMENTALNE REZULTATE PRIMENOM METODE DVOSTEPENOG SKALIRANJA

Sreten Mastilović1*, Branislav Djordjević2, Aleksandar Sedmak3, Snežana Kirin2

1) University of Belgrade, Institute for Multidisciplinary Research, Belgrade, SERBIA

*email: misko.mastilovic@imsi.bg.ac.rs

2) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

3) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, SERBIA

 

Izvod

Pojava žilavo-krtog prelaza (DBT) kod feritnih čelika, široko korišćena u nuklearnoj industriji pri projektovanju reaktorskih posuda pod pritiskom, rasprostranjena je tema istraživanja već pola veka. Zbog izuzetno izraženog rasipanja eksperimentalnih rezultata, statistički pristup karakterizaciji ovog problema pokazao se neizbežnim još od najranijih analiza, U ovoj studiji, parametri lomne žilavosti izvedeni su korišćenjem EURO baze podataka o lomnoj žilavosti reaktorskog čelika 22NiMoCr37 sa ciljem utvrđivanja upotrebljivosti nedavno predložene metode dvostepenog skaliranja. Dve veoma različite temperature ( 154 °C i -91 °C; koje pripadaju, tim redom, donjem nivou i žilavo-krtom prelaznom režimu lomne žilavosti) odabrane su zarad prikazivanja tačnosti ekstrapolacije i interpolacije funkcije kumulativne raspodele lomne žilavosti i relevantnih pitanja vezanih za primenu metode. Pritom korišćena mera lomne žilavosti, KJc (MPa√m), je kritična vrednost faktora intenziteta napona koji se koristi u metodi Master krive. Dobijena predviđanja su u saglasnosti sa eksperimentalnim rezultatima i komotno u okviru inherentnog rasipanja podataka. Predviđanje funkcije kumulativne raspodele lomne žilavosti, dobijeno ekstrapolacijom korišćenjem nove metode dvostepenog skaliranja, pokazalo se kao prilično konzervativno.

Ključne reči: uticaj dimenzija, žilavo-krti prelaz, feritni čelik, lomna žilavost

rad u celosti (562 kB)