Vol.23, No.2, 2023, str. 213–220
UDK

NUMERIČKA ANALIZA PUCANJA BRANE NA VIŠESTRUKO POROZNU KONSTRUKCIJU ZA RAZBIJANJE TALASA

Fatima Zohra Khelif *, Mustapha Helmaoui, Fayçal Bouzit, Hanaa Derraz, Atika Bencherif, Mohamed Bouzit

LSIM, Faculty of Mechanical Engineering, University of Science and Technology of Oran, Mohamed Boudiaf, El Mnaouar, Oran, ALGERIA

*email: fatimazohra.khelif@univ-usto.dz

 

Izvod

Konstrukcije za razbijanje talasa su jedan od postupaka koji se koriste za zaštitu i prevenciju od uticaja talasa na obale, infrastrukturu i za zaštitu ljudi. Stoga je izvedena numerička analiza razbijanja talasa vodenom branom, primenom pravougaone konstrukcije za razbijanje talasa koja se sastoji iz četiri sukcesivne porozne sredine, raspoređene u smeru porasta Darsijevog broja (mere poroznosti), a zatim u smeru opadanja. Cilj rada je izučavanje numeričkog profila slobodne vodene površine, pritiska, pritiska na spoljni zid modela, kao i brzinsko polje strujanja. Model dvofaznog strujanja (VOF) je primenjen za opisivanje deformacije slobodne površine. Predstavljene su jednačine i dato je njihovo numeričko rešavanje metodom konačnih elemenata. Prema dobijenim numeričkim rezultatima, u konstrukciji za razbijanje talasa sa panelima opadajuće poroznosti, talas koji nastaje pucanjem brane stiže do spoljnjeg zida ranije, tako da se ravnoteža uspostavlja ranije u odnosu na talas koji prolazi kroz konstrukciju za razbijanje sa opadajućom poroznošću, a brzine su relativno veće. Mnogo su važnije vrednosti pritisaka talasa na spoljni zid u konstrukcijama za razbijanje talasa sa opadajućom poroznošću.

Ključne reči: razbijanje talasa, VOF metoda, pucanje brane, porozna konstrukcija za razbijanje talasa, interakcija talasa

rad u celosti (1,26 MB)