Vol.22, No.3, 2022, str. 293298
UDK

UTICAJ RASPOREDA LED DIODA NA PRENOS TOPLOTE NA PASIVNI ALUMINIJUMSKI HLADNJAK INDUSTRIJSKOG REFLEKTORA

Milorad Murić1, Aleksandar Milovanović1*, Marko Pavlović2

1) Western Serbia Academy of Applied Studies, Užice, SERBIA

*email: aleksandar.milovanovic@vpts.edu.rs

2) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

U radu je predstavljena analiza uticaja rasporeda LED dioda na prenos toplote na pasivni aluminijumski hladnjak industrijskog LED svetla instalisane snage 1100 W. Prikazana je konstrukcija pasivnog hladnjaka kao i karakteristike materijala od koga je hladnjak izrađen. Dat je prikaz režima rada LED svetla. Metodom konačnih elemenata izvršena je analiza prenosa toplote i utvrđena je maksimalna vrednost temperature u posmatranim tačkama konstrukcije pasivnog hladnjaka za tri različita rasporeda LED dioda na LED ploči industrijskog LED svetla. Dobijeni rezultati su analizirani i utvrđen je najpovoljniji raspored LED dioda sa aspekta ravnomernog prenosa toplote na pasivni hladnjak kao i dugog veka trajanja LED industrijskog svetla.

Ključne reči: LED svetlo, metoda konačnih elemenata, prenos toplote

rad u celosti (1.52 MB)