Vol.22, No.3, 2022, str. 263–266
UDK:

UKRUTNI PRSTEN KAO POSEBNO KONSTRUKTIVNO REŠENJE ZA SANACIJU POSUDE

Trivun Vučetić1, Blagoj Petrovski2, Zlatan Marković1, Lazar Jeremić2, Nenad Milošević3,

Aleksandar Sedmak*3, Nikola Milovanović2

1) Reversible Hydropower Plant ‘Bajina Bašta’, SERBIA

2) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

3) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, SERBIA

email: asedmak@mas.bg.ac.rs

 

Izvod

Prikazana je popravka posude 970, jer je rizik bio veoma visok, blizu najgoreg slučaja verovatnoće i posledica. Kako položaj greške nije bio pogodan za iskopavanje i reparaturno zavarivanje, odlučeno je da se napravi ukrutni prsten, kako bi se smanjio napon u zavarenom spoju, tako da se i faktor intenziteta napona i neto napon značajno smanjuju.

Ključne reči: posuda pod pritiskom, ukrutni prsten, zavareni spojevi, reparatura, greška

rad u celosti (532 kB)