Vol.22, No.3, 2022, str. 339–347
UDK

PROCENA RIZIKA ZASTOJA DIZALICA

Aleksandar Brkić1, Mirjana Misita2, Vesna Spasojević Brkić2*, Tamara Golubović3, Neda Papić2, Martina Perišić2

1) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

2) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

*email: vspasojevic@mas.bg.ac.rs

3) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

Prema dostupnoj literaturi, bezbednost u radu i produktivnost dizalica je potrebna i nedovoljno proučena oblast. Oba pravca istraživanja su u bliskoj vezi jer zavise od broja i tipa zastoja koji se događaju u toku rada ovih mašinskih konstrukcija. Predmet istraživanja treba da bude u identifikaciji ovih zastoja, koji mogu imati fatalni ishod po zaposlene na terenu, ili nepredviđene posledice u smislu proizvodnih gubitaka, radnih sredstava, ili na okolinu. U radu je predstavljena izrada metodologije za identifikaciju, analizu, procenu, klasifikaciju i proračun rizika zastoja (sa klasifikacijom prema kategoriji i uzroku) kod dizalica. Kriterijumi upotrebljeni za analizu, procenu i proračun rizika zastoja su: stepen opasnosti zastoja, frekvencija zastoja sa klasifikacijom prema kategorijama/uzrocima zastoja, kao i vreme prekida, prema usvojenoj klasifikaciji. Eksperimentalno istraživanje na uzorku od 1091 zastoja, zabeleženih kod nekoliko dizalica tokom dužeg perioda potvrđuje hipotezu o generisanju 3-kriterijumske matrice za procenu rizika zastoja, dovoljno osetljivom, kako bi se dao prioritet ključnim zastojima kod dizalice s obzirom na rizik. Rezultati eksperimentalnog istraživanja pokazuju period mehaničkih prekida rada sa procentom 16.22 % i frekvencijom 45.35 % u vremenu prekida, sa brojem RPN od 80, pri nivou rizika 10. Selektivno, a prema uzroku zastoja, rezultati pokazuju da su: kočnice (6.48 % vreme prekida sa nivoom rizika 10; 2.14 % frekvencije zastoja), zatim otkazi prenosnika/zubaca (5.29 % vreme prekida, sa nivoom rizika 10; 3.58 % frekvencije zastoja), ključni mehanički uzročnici zastoja i generatori rizika dizalica. Ublažavanjem datih rizika, moguće je poboljšati bezbednost i povećati produktivnost.

Ključne reči: dizalica, procena rizika, zastoj, analiza zastoja, matrice rizika

rad u celosti (810 kB)