Vol.22, No.3, 2022, str. 335–338
UDK

ČVRSTOĆA I POUZDANOST TANKOZIDIH NOSAČA OTVORENIH POPREČNIH PRESEKA NOSEĆE KONSTRUKCIJE SPLAVA

Đorđe Đurđević1*, Andrijana Đurđević1, Nina Anđelić2, Vesna Milošević-Mitić2, Katarina Antić3

1) The Academy of Applied Technical Studies, Belgrade, SERBIA

*email: djdjurdjevic@tehnikum.edu.rs

2) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

3) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

Cilj ovog rada jeste da prikaže primenu tankozidih nosača na noseće konstrukcije teretnog splava sa aspekta čvrstoće i pouzdanosti. Nosači su sa otvorenim poprečnim presekom. U radu je prikazano analitičko i numeričko određivanje ekvivalentnog napona i deformacije kod U i Z tankozidih konzola otvorenog poprečnog preseka opterećenih na uvijanje. U radu se izdvajaju tri celine. U prvom delu je analitički dobijen ekvivalentni napon i deformacija za model sa uklještenjem, po celom poprečnom preseku. U drugom delu se primenjuje metoda konačnih elemenata na modele nosača, a dobijeni rezultati su upoređeni sa analitičkim proračunom. U trećem delu su prikazani profili koji se ugrađuju u noseće konstrukcije plovnih objekata (splavova) i dat je način kako bi mogli da se iskoriste rezultati prikazanih analiza u cilju povećanja njihove pouzdanosti. Takođe, u trećem delu rada je urađen proračun noseće konstrukcije splava.

Ključne reči: tankozidi nosači, metod konačnih elemenata (MKE), ekvivalentni napon, deformacija

rad u celosti (621 kB)