Vol.22, No.3, 2022, str. 329–333
UDK

PRORAČUNI MEHANIKE LOMA ZA ODREĐIVANJE PARAMETARA OGRANIČENJA I ORIJENTACIJE PUTANJE PRSLINE

M. Amara1, C. Arroussi1, H. Didouh1, M. Hadj Meliani1,2*, G. Pluvinage2

1) LPTPM, Faculty of Technology, Hassiba Benbouali University of Chlef, Chlef, ALGERIA

2) LaBPS-ENIM, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz, Metz, FRANCE

*email: m.hadjmeliani@univ-chlef.dz

 

Izvod

U radu je dat kritički osvrt na istoriju i napredne metode koje uzimaju u obzir parametre ograničenja. Metode predložene u literaturi, u kojima se meri T napon na konstantnom rastojanju u blizini vrha prsline ili zareza, nisu konzervativne. Za podržavanje ovog argumenta, uzima se primer CT epruvete opterećene u modu I, kod koje je primenjena 2D metoda konačnih elemenata u softveru ANSYS 15.0. Numerički rezultati potvrđuju da T napon nije konstantan u blizini ili na suprotnoj strani vrha prsline/zareza. Numerička metoda, koja se zasniva na zapreminskoj metodi koju je razvio Plivinaž, je primenjena za definisanje T napona. Metoda je karakteristična po tome što se efektivni napon Tef određuje duž efektivnog rastojanja Xef ispred vrha prsline.

Ključne reči: ograničenja, T napon, Q parametar, troosno stanje napona, faktor ograničenja plastičnosti

rad u celosti (499 kB)