Vol.22, No.2, 2022, str. 253–256
UDK

ANALIZA NAPONSKOG STANJA SFERNIH REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE PROPAN BUTAN GASA

Khalefa Alnagasa1, Radovan Petrović1*, Andrzej Banaszek2, Maja Anđelković1, Radoje Cvejić1, Slavica Mihajlović3, Igor Martić4

1) University ‘Union-Nikola Tesla’, Faculty of Information Technology and Engineering, Belgrade, SERBIA

*email: radovan4700@yahoo.com

2) West Pomeranian University of Technology, Marine Research and Transport Faculty, Szczecin, POLAND

3) Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, Belgrade, SERBIA

4) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

U radu je prikazano projektovanje sfernog rezervoara kombinacijom analitičke procedure sa MKE analizom i eksperimentalnim ispitivanjem, kako bi se minimiziralo vreme projektovanja i proverila nosivost. Ukratko je prikazan analitički postupak za proračun čvrstoće rezervoara u početnim fazama procesa projektovanja. Na osnovu analitičkih rezultata rezervoar je dimenzionisan uz kreiranje MKE modela. MKE analiza se koristi za identifikaciju oblasti sa velikom koncentracijom napona. Rezultati MKE pokazuju da ekvivalentna vrednost napona na tačkama oslonca sfernog rezervoara premašuje napon tečenja, ali ovo prekoračenje nije značajno, na veoma maloj površini, pa je celokupno projektovanje ocenjeno kao korektno. Eksperimentalna merenja potvrđuju MKE rezultate da nije potrebno ojačati sferni rezervoar na tačkama oslonca. Posle 8 meseci eksperimenti su ponovljeni dajući iste rezultate kao i originalna merenja, čime se pravda odluka da se ne pojačaju nosači rezervoara.

Ključne reči: analitička procena napona, eksperimentalno ispitivanje, metoda konačnih elemenata (MKE), sferni rezervoar

rad u celosti (773 kB)