Vol.22, No.2, 2022, str. 247–252
UDK

OPTIMIZACIJA NAPONSKOG STANJA VERTIKALNIH ATMOSFERSKIH REZERVOARA VELIKIH ZAPREMINA

Hana R. Qananah1, Radovan Petrović1*, Andrzej Banaszek2, Maja Anđelković1, Radoje Cvejić1, Nataša Đorđević3, Nikola Milovanović4

1) University ‘Union-Nikola Tesla’, Faculty of Information Technology and Engineering, Belgrade, SERBIA

*email: radovan4700@yahoo.com

2) West Pomeranian University of Technology, Marine Research and Transport Faculty, Szczecin, POLAND

3) Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, Belgrade, SERBIA

4) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

U projektovanju rezervoara proračun čvrstoće je veoma značajan. Značajniji napori uloženi u cilju rešavanja ovog zadatka doveli su do standardizovanih postupaka i do preporuka i standarda u oblasti projektovanja rezervoara. U okvirima postojećih standarda projektanti su u mogućnosti da definišu uglavnom geometriju rezervoara i tehničke uslove izrade. Kada je potrebno proveriti stabilnost omotača ili kompletnog rezervoara, pribegavali su analitičkim metodama uz korišćenje klasičnih obrazaca iz opšte teorije ljuski. Kako je poznato, primena opšte teorije ljuski, čak i u najjednostavnijim slučajevima, dovodi do vrlo složenih računa. Primena membranske teorije u proračunu pokazuje da se dobijaju zadovoljavajući rezultati samo za delove ljuske dovoljno udaljene od krajeva, ali ona ne može zadovoljiti sve uslove na konturi i u području oslonaca.

Ključne reči: rezervoar, optimizacija, naponsko stanje, metoda konačnih elemenata (MKE)

rad u celosti (740 kB)