Vol.21, No.3, 2021, str. 239243
UDK

RAZVOJ NESTACIONARNOG MATEMATIČKOG MODELA FORMIRANJA ZONE PENETRACIJE PRI ELEKTROLUČNOM NAVARIVANJU

Elena Lavrova1, Vitaliy Ivanov1, Dmitry Il'yashchenko2,3*, Elena Verkhoturova4

1) Pryazovskyi State Technical University, Mariupol, UKRAINE

2) Yurga Institute of Technology, TPU, Yurga, RUSSIAN FEDERATION

3) Institute of Strength Physics and Materials Science, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Tomsk, RUSSIAN FEDERATION

email: mita8@tpu.ru

4) Irkutsk National Research Tech. University, Irkutsk, RUSSIAN FEDERATION

 

Izvod

U radu je predstavljen razvoj nestacionarnog matematičkog modela formiranja zone penetracije pri elektrolučnom navarivanju. Izvedena je simulacija procesa razvoja zone penetracije tokom vremena sa stacionarnim izvorom toplote. Data je mogućnost primene podataka o dubini penetracije, dobijenih na modelu sa fiksnim lukom u oblasti brzina navarivanja. Za potrebe analize ravnoteže pritiska u slučaju stacionarnog izvora toplote, konstruisana je shema izvedbe za ravnotežu pritiska u zavarivačkom kupatilu.

Rezultati dobijeni proračunom i eksperimentima pokazuju da povećanje dubine penetracije nastaje u moomentu kada je pritisak električnog luka uravnotežen statičkim pritiskom rastopljenog metala u zavarivačkom kupatilu. Na bazi ovog uslova, razvijen je model formiranja zavarivačkog kupatila u nestacionarnim uslovima.  

Ključne reči: elektrolučno navarivanje, zona penetracije, ravnoteža pritiska, matematički model, formiranje zavarivačkog kupatila, izvor toplote

rad u celosti (564 kB)