Vol.21, No.3, 2021, str. 279284
UDK

ALGORITAM ODREĐIVANJA KVALITETA OSNOVNOG MATERIJALA ZA REPARATURNO ZAVARIVANJE

Drakče Tanasković1, Slobodan Petrović2, Branislav Đorđević3, Albin Matavž4, Tamara Mijatović3

1) HBIS GROUP Serbia Iron & Steel, Smederevo, SERBIA

2) College of Applied Sciences, Užice, SERBIA

3) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

email: b.djordjevic88@gmail.com

4) MAMUT TIM, Ltd., Zreče, SLOVENIA

 

Izvod

U radu je urađeno poređenje različitih metodologija u cilju određivanja kvaliteta osnovnog materijala za reparaturno zavarivanje, kao jedan od osnovnih i početnih problema u reparaciji havarisanih delova mašinske opreme postupkom zavarivanja. Kvalitet repariranog havarisanog mašinskog dela zavisi od uspešno definisanog kvaliteta osnovnog materijala. Osim analize metodologija, u radu je predložen i algoritam toka odlučivanja između različitih metodologija. Celokupna analiza je sprovedena u kompaniji HBIS GROUP Serbia Iron & Steel, Smederevo, kao rezultat iskustava i studija slučajeva tokom više godina u održavanju opreme. Predloženi algoritam je namenjen prvenstveno inženjerima sa ciljem propisivanja odgovarajuće tehnologije reparaturnog zavarivanja radi postizanja odgovarajućeg integriteta mašine/konstrukcije.

Ključne reči: kvalitet osnovnog materijala, reparaturno zavarivanje, baza podataka materijala

rad u celosti (683 kB)