Vol.21, No.1, 2021, str. 2935
UDK

UTICAJ UZORKA ZASTOJA NA EFIKASNOST RUDARSKIH MAŠINA

M. Misita1, V. Spasojević Brkić1, A. Brkić2, S. Kirin2, I. Rakonjac3, M. Damjanović4

1) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

email: mmisita@mas.bg.ac.rs

2) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

3) University of Belgrade, Faculty of Security Studies, Belgrade, SERBIA

4) University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering, Podgorica, MONTENEGRO

 

Izvod

U radu je razmatran problem efikasnosti rudarskih mašina preko uticaja različitih vrsta zastoja (mašinskih, mehaničkih zastoja usled kvara, loma, i sl.). Predložena je nova metodologija koja se bazira na poređenju uticaja mašinskih i tehnoloških vremena u zastoju (Mt, Tt) i mašinskih i tehnoloških frekvencija zastoja (Mf, Tf) na izvršeni rad mašine (W). Benčmarking analiza je sprovedena uparivanjem varijabli Mt -W, Tt -W, Mf -W i Tf -W, kao i utvrđivanjem zavisnosti između posmatranih varijabli. Poređenjem prirasta kumulativne krive zastoja sa prirastom kumulativne krive izvršenog rada, može da se utvrdi da li posmatrani zastoji utiču na konkavan ili konveksan oblik kumulativne krive izvršenog rada, odnosno, kada imamo značajne gubitke. Rezultati istraživanja ukazuju da zavisnost između kumulativne krive zastoja i kumulativne krive izvršenog rada može da se koristi kao parametar za ocenu uticaja specifičnog zastoja na efikasnost posmatrane mašine. Višekriterijumskom analizom, tj. analizom kriterijuma frekvencija pojave i dužine trajanja zastoja za svaki od uočenih uzroka zastoja, jasno se određuje kritični uzorak zastoja na efikasnost rada posmatrane mašine.

Ključne reči: rudarske mašine, analiza zastoja, efikasnost rada rudarskih mašina

rad u celosti (442 kB)