Vol.21, No.1, 2021, str. 1518
UDK

KROVNI IZOLACIONI MATERIJALI PRIMENOM CEMENTA, DRVETA (IVERICE) I POLISTIRENA

Eleyan Issa Jamal Issa1, Shagin Mopusa Saleh Mahmoud2, Safaa Ibrahim Hammad1

1) Depart. of Civil Eng., Faculty of Engineering, Amman Arab University, Amman, JORDAN

email: issaeleyan@yahoo.com or dr.issaeleyan@aau.edu.jo

2) Architecture Depart., Faculty of Engineering, Aqaba University of Technology, Aqaba, JORDAN

email: mshaheen@aut.edu.jo

 

Izvod

U radu je izložen cilj primene prirodnih elemenata i na koji način se oni mogu eksploatisati u zelenim zgradama, u kojima se u potpunosti integrišu različite inženjerske discipline i ističe značaj studija i projektovanje zgrada s obzirom nad zaštitu životne sredine. Posebno se sagledavaju aspekti: ekonomski, estetski i klimatski, kao i njihov pozitivan odnos prema okeanu. Dodatno se predlažu praktična arhitektonska i inženjerska rešenja koja obuhvataju životnu sredinu i klimu. Razmatraju se materijali kao slama, glina i unutargrađevinska dvorišta, kao istaknuti materijali i dostupna rešenja u Jordanu, koja se mogu primeniti na ekološke zgrade.

Ključne reči: izolacija, vlažnost, izvijanje, prenos toplote, iverica, polistiren, kompozitni cement

rad u celosti (334 kB)