Vol.21, No.1, 2021, str. 103–107
UDK

NUMERIČKA SIMULACIJA ZAVARENOG SPOJA SA VIŠE RAZLIČITIH GREŠAKA

M. Aranđelović1, S. Sedmak1*, R. Jovičić1, S. Perković2, Z. Burzić2

B. Đorđević1, Z. Radaković3

1) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mech. Eng., Belgrade, SERBIA

email: simon.sedmak@yahoo.com

2) Military Technical Institute, Belgrade, SERBIA

3) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

U radu je prikazan deo obimne analize ponašanja zavarenih spojeva sa istovremenim prisustvom nekoliko različitih vrsta grešaka u zavarenom spoju, što predstavlja problem koji nije pokriven postojećim standardima, poput EN ISO 5817 serije. Predstavljeno istraživanje obuhvata razvoj numeričkih modela na osnovu stvarne geometrije zavarenih spojeva izvedenih od klasičnih konstrukcionih čelika tipa S235JR, kao i eksperimentalna ispitivanja u cilju verifikacije ovih modela i dobijanja dodatnog uvida u ponašanje zavarenih konstrukcija u ovakvim neuobičajenim uslovima. U tu svrhu su odabrane one vrste grešaka koje se najčešće javljaju u zavarivačkoj praksi, i različite kombinacije ovih grešaka su namenski unete u zavarene spojeve. Cilj numeričkih modela je u određivanju najkritičnije lokacije u pogledu napona, i analiza njihovog integritet u prisustvu prslina. Iako su eksperimenti potvrdili većinu numeričkih rezultata, uočene se neke neočekivane razlike. Ovim se pred autorima postavlja novi cilj, određivanje uzroka ovih razlika. U tu svrhu su urađena dodatna ispitivanja razaranjem, kojima je utvrđen stvarni razlog neslaganja numeričkih i eksperimentalnih rezultata, čime su početne sumnje autora potvrđene kao ispravne.

Ključne reči: greške u zavarenim spojevima, metoda konačnih elemenata (MKE), čelik S235JR, ispitivanje zatezanjem

rad u celosti (687 kB)