Vol.21, No.1, 2021, str. 95–102
UDK

BEZBEDNOST U ZAVARIVANJU KORIŠĆENJEM NOVOG MODELA RESERTIFIKACIJE ZAVARIVAČA ZA POTREBE NAFTNE I GASNE INDUSTRIJE

K. Čolić1, S. Petronić1, M. Jarić1, N. Budimir1, D. Nasradin2

1) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

email: kbojic@mas.bg.ac.rs , sanjapetronic@yahoo.com

2) Institute ‘Mihajlo Pupin’, Project Engineering, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

U radu je predstavljeno rešenje koje se primenjuje za određivanje kvaliteta procesa zavarivanja u industrijskim postrojenjima nafte i gasa, kao i pouzdana verifikacija profesionalne kvalifikacije zavarivačkog osoblja. Primenom ovog rešenja može se povećati kvalitet zavarenih spojeva, a samim tim i bezbednost (posebno u oblasti gasnih postrojenja visokog pritiska) i pouzdanost procesa, postrojenja za naftu i gas, petrohemijskih i nuklearnih postrojenja u celini. U radu se analiziraju aspekti bezbednosti tokom procesa zavarivanja u zavisnosti od kompetencije u zavarivanju i odgovarajuće kvalifikacije, uzimajući u obzir da su potrebni visoki stepeni stručnosti i kompetentnosti tamo gde se proizvode predmeti kritične bezbednosti. Predstavljeni su i analizirani rezultati primene novog modela resertifikacije, te je naglašeno da su područja primene novog rešenja široka, uglav¬nom za naftnu i gasnu industriju, petrohemijsku industriju i izgradnju nuklearnih postrojenja. Primena novog modela resertifikacije zavarivača omogućava uštedu na projektu, ali i bezbednost i zaštitu na radu, jer poslodavac ima stalan uvid u kvalifikacije i mogućnosti zavarivanja svakog zavarivača.

Ključne reči: bezbednost, sertifikacija, zavareni spojevi, postupci zavarivanja, stručnost u zavarivanju

rad u celosti (658 kB)