Vol.21, No.1, 2021, str. 85–90
UDK

REPARATURNO ZAVARIVANJE CEVI GORIONIKA SA TEHNO-EKONOMSKOM ANALIZOM

D. Tanasković1, B. Đorđević2, M. Gajin1, M. Aranđelović2, N. Gostović3, N. Milovanović2

1) HBIS Group Serbia Iron & Steel, Smederevo, SERBIA

2) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

email: brdjordjevic@mas.bg.ac.rs

3) Messer Tehnogas AD Beograd, SERBIA

 

Izvod

Izbor dodatnog materijala reparaturnog zavarivanja predstavlja jednu od aktivnosti koju je potrebno uraditi pre reparature mašinskog dela. U ovom konkretnom slučaju oštećenja cevi gorionika, koja su se pojavila na zavarenim spojevima tokom ranijih izrada cevi ili reparaturnih zavarivanja nametnuli su potrebu za promenom do tada korišćenih elektroda i upotrebu druge, adekvatnije elektrode, primerene radnim uslovima kojima je gorionik izložen. U tu svrhu, ispitivana su 2 uzorka uzetih sa cevi, koji su zavareni sa 2 različite elektrode (Castolin 6825 i PIVA 25/20 B), odnosno, urađena su ispitivanja tvrdoće, makro- i mikroanaliza izrađenih uzoraka. Analizom se došlo do zaključka da je Castolin-ova 6825 elektroda pogodnija za reparaciju cevi gorionika, i za tu svrhu urađeno je probno zavarivanje cevi. Pored ispitivanja penetrantima probno zavarene cevi, dat je i kratak osvrt na tehno-ekonomsku reparaciju cevi i odnos cene reparacije i izrade novog gorionika.

Ključne reči: reparaturno zavarivanje, analiza mikrostrukture, tehno-ekonomska analiza, prsline, legura X12NiCrSi35-16

rad u celosti (771 kB)