Vol.21, No.1, 2021, str. 59–64
UDK:

PROCENA INTEGRITETA KONSTRUKCIONOG ELEMENTA SPOJNOG PRIBORA DIZALICE SA PRSLINOM

Josip Kačmarčik1, Mustafa Hadžalić2, Pejo Konjatić3

1) University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering, Zenica, BOSNIA and HERZEGOVINA

email: kjosip@mf.unze.ba

2) University of Zenica, Institute ‘Kemal Kapetanovic’, Zenica, BOSNIA and HERZEGOVINA

2) Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, Slavonski Brod, CROATIA, email: pekon@sfsb.hr

 

Izvod

Primenom SINTAP/FITNET metode procenjen je integritet konstrukcionog elementa spojnog pribora (poluga dizalice) rudarskog postrojenja dizalice sa površinskom prslinom. Istražene su različite geometrije polueliptične prsline i intenziteti opterećenja. Podaci o svojstvima materijala korišćeni u proceduri su eksperimentalno određeni putem ispitivanja na zatezanje i lom. Primenjena je metoda konačnih elemenata za određivanje faktora intenziteta napona i raspodele napona duž preseka, neophodnih za proračun. Primenjena i upoređena su dva pristupa u proceni, FAD (dijagram procene loma) i CDF (sila razvoja prsline), koji su dostupni u okviru SINTAP/FITNET procedure.

Ključne reči: mehanika loma, SINTAP/FITNET procedura, MKE, spojni pribor užeta, dizalica

rad u celosti (0,98 MB)