Vol.20, Special Issue, 2020, pp. S54–S60
UDK

MODELIRANJE SISTEMA MEHANIČKIH VIBRACIJA U KLASIČNOM I FAZI OKRUŽENJU PRIMENOM METODE TRANSFORMACIJE SUMUDU

M. Parikh1, M. Sahni1, R. Sahni2

1) Department of Mathematics, School of Technology, Pandit Deendayal Petroleum University, Gandhinagar, INDIA

email: manojsahani117@gmail.com

2) Department of Physical Sciences, Institute of Advanced Research, Gandhinagar, Gujarat, INDIA

 

Izvod

U ovom radu koristimo intuicionu Sumudu metodu fazi transformacija za modeliranje sistema mehaničkih vibracija. Razmatra se fazi okruženje sa problemom početnih fazi vrednosti u uslovima jake generalisane diferencijabilnosti. Razmotren za analizu je problem vibracije žice, koji je opisan diferencijalnom jednačinom drugog reda, sa početnim uslovom u fazi obliku, a i da bi se pokazalo da je rezultat u fazi okruženju mnogo više generalisan. Primenljivost predložene metode je ilustrovana za različite skupove nivoa α, β, a rezultati su upoređeni sa analitičkim rešenjem, dobijenim primenom softvera Mathematica®. 

Ključne reči: fazi brojevi, intuicioni fazi broj, jako generalisana diferencijabilnost, fazi transformacija Sumudu, sistem mehaničkih vibracija

rad u celosti (484 kB)