Vol.20, Special Issue, 2020, pp. S50–S53
UDK

NUMERIČKA REŠENJA PLASTIČNIH NAPONA U PIJEZOELEKTRIČNOM MATERIJALU

K. Maheshwari, S. Sharma

Department of Mathematics, Jaypee Institute of Information Technology, Noida, INDIA

email: kajolm.maths@gmail.com ; sanjeev.sharma@jiit.ac.in

 

Izvod

U radu su određeni plastični naponi kod tankog rotirajućeg diska od pijezoelektričnog materijala. Pretpostavljen je kriterijum tečenja Treska sa nelinearnim deformacionim ojačavanjem, radi formulisanja nelinearne diferencijalne jednačine. Metoda gađanja je primenjena za dobijanje grafičkih rezultata kod radijalnih i obimnih napona. Takođe je otkriveno da pijezoelektrični materijal sa manjom ugaonom brzinom je pogodniji materijal za rotirajući kružni disk, jer se javljaju manji obimni naponi.

Ključne reči: plastičan, pijezoelektrični materijal, izotropni materijal, rotirajući disk 

rad u celosti (387 kB)