Vol.20, No.3, 2020, str. 249253
UDK

SPOLJNI ATMOSFERSKI UTICAJI NA MEHANIČKE OSOBINE SMOLNO VEZANIH BRUSNIH TOCILA SA ZRNIMA ALUMINIJUM OKSIDA I SILICIJUM KARBIDA

Albin Matavž1, Jurij Krope2, Darko Goričanec2, Danijela Urbancl2, Aleksandar Sedmak3, Ivan Anžel4

1) MAMUT TIM, Ltd., Zreče, SLOVENIA

email: albin@mamut-tim.com

2) University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Maribor, SLOVENIA

3) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

4) University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Maribor, SLOVENIA

 

Izvod

U ovom radu je predstavljen uticaj starenja na osobine brusnih tocila vezanih smolom, uključujući i uticaj oksida aluminijuma i silicijum karbida. Štaviše, vlažnost je ispitana kao najverovatniji uzrok značajne degradacije mehaničkih osobina. U tom cilju je korišćen novi sistem za rad brusnih tocila u posebnim atmosferskim uslovima, kako bi se njihovo starenje ubrzalo (pomoću povećane vlažnosti). Analizirani su mehanizmi promene mikrostrukture tokom starenja, na osnovu izlaganja iste termomehaničkim udarima.

Ključne reči: brusna tocila vezana smolom, mehaničke osobine, starenje, mikrostruktura

rad u celosti (662 kB)