Vol.20, No.3, 2020, str. 245248
UDK

FOTOTERMALNA TEORIJA REJLIJEVOG TALASA U POLUPROVODNIČKOJ SREDINI

Praveen Ailawalia1, Priyanka1,2

1) Depart. of Mathematics and Humanities, Maharishi Markandeshwar Univ., Sadopur, Ambala, Haryana, INDIA

email: praveen_2117@rediffmail.com

2) Department of Mathematics, I.G.N College, Ladwa, Haryana, INDIA

email: prgupta613@gmail.com

 

Izvod

U radu su predstavljena istraživanja o prostiranju Rejlijevog talasa u poluprovodničkoj sredini, sa primenom fototermalne teorije. Odgovarajuće jednačine za dvodimenzionalnu polubeskonačnu poluprovodničku sredinu kod toplotno izolovane površine, bez prisustva napona, su rešene za slučaj površinskih talasa. Dobijena je jednačina brzine Rejlijevog talasa, koja pokazuje disperzionu prirodu talasa.

Ključne reči: termoelastično sprezanje, gustina nosača, poluprovodnici, Rejlijev talas  

rad u celosti (277 kB)