Vol.20, No.3, 2020, str. 211–218
UDK

DIJAGRAM PROCENE LOMA (FAD) I INDEKS REPARACIJE (PRI) NA OŠTEĆENOJ KONSTRUKCIJI OJAČANOJ KOMPOZITNOM ZAKRPOM

Djamel Neggaz1,2, Abdallah El-azzizi1,2, Mohammed Hadj Meliani2, Tahar Nateche1,2

1) University of Sciences and Technology, Mohammed Boudiaf USTO, Oran, ALGERIA

2) LPTPM, Hassiba Benbouali University of Chlef, Esalem City, Chlef, ALGERIA

email: hadjmeliani@univ-chlef.dz

 

Izvod

Cilj istraživanja predstavljena u radu je razumevanje fizičkog fenomena otkaza u radu ili u slučajnim zahtevima ponude materijala i metalnih konstrukcija nakon reparacije. Ispitana je efikasnost ojačavanja konstrukcije kompozitnom zakrpom, u pogledu smanjenja koncentracije napona blizu vrha zareza. Metoda primenjena za određivanje glavnih napona u okolini zareza, za određivanje parametra T-napona i za određivanje faktora intenziteta napona u zarezu (NSIF) u I modu otvaranja prsline obuhvatala je primenu konačnih elemenata (FME), u 2D, softverskog paketa ABAQUS/CAE. Predložena je linijska metoda, inspirisana zapreminskim pristupom, koji je predložio Plivinaž, a koja je razvijena za zareze. Metoda se zasniva na određivanju efektivnog napona Teff na efektivnom rastojanju Xeff u okolini vrha zareza. Uticaj dubine greške, orijentacije vlakna kompozita, debljine veze i zakrpe su uzete u obzir. Uočena je značajna relaksacija oštećene oblasti u uzorcima repariranim kompozitnom zakrpom. Cilj reparacije konstrukcije je produžetak radnog veka. Primenom kompozitne zakrpe, radni vek date konstrukcije je produžen za oko 70%.

Ključne reči: mehanika loma, API X70, globalni pristup, gasovod, T-napon, faktor intenziteta napona zareza

rad u celosti (479 kB)