Vol.20, No.3, 2020, str. 203–210
UDK:

LINEARNO ELASTIČNI I ELASTOPLASTIČNI ASPEKTI MEHANIKE LOMA INTERFEJSA

L. Banks-Sills1, A. Sedmak2

1) Tel Aviv University, Dreszer Fracture Mechanics Laboratory, School of Mechanical Engineering, Ramat Aviv, ISRAEL

2) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

email: asedmak@mas.bg.ac.rs 

 

Izvod

Ovaj rad je napisan povodom 80-tog rođendana J.R. Rajsa. U njemu su suštinski predstavljena dva asepkta mehanike loma interfejsa - linearno elasitčni i elasto-plastični, u kojima se odražava dugogodišnje iskustvo oba autora. Posebna pažnja je posvećena ključnim doprinosima Džima Rajsa, koji i dan-danas inspirišu istraživače koji rade na polju mehanike loma. Osnove koje je on razvio su dale temelj za igradnju naučnih i inženjerskih alata koji trenutno omogućavaju rešavanje skoro svih problema vezanih za prsline.

Ključne reči: mehanika loma interfejsa, bimaterijalno telo, J-integral, singularni konačni element

rad u celosti (920 kB)