Vol.20, No.3, 2020, str. 281–284
UDK

MODELIRANJE OBLIKA FUZIONIH ZONA KOD E-POSTUPKA ZAVARIVANJA OBLOŽENOM ELEKTRODOM

Vitaliy P. Ivanov1, Elena V. Lavrova1, Dmitry P. Il’yaschenko 2,3, Elena V. Verkhoturova4

1) Priazovskiy State Technical University, Mariupol, UKRAINE

2) Industrial Technology Department, Yurga Institute of Technology National Research Tomsk Polytechnic University, Yurga, RUSSIA

3) Institute of Strength Physics and Materials Science, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Tomsk, RUSSIA

email: mita8@rambler.ru

4) Irkutsk National Research Tech. University, Irkutsk, Russia

 

Izvod

U radu se istražuje formiranje fuzione zone kod E postupka zavarivanja, obloženom elektrodom (SMAW). U istraživanju se daje značaj tipu elektrode, vrsti izvora struje, kao i parametrima zavarivanja, koji utiču na formiranje fuzione zone. Identifikovani su ključni parametri, koji su značajni u kontrolisanju geometrije fuzione zone, na primer, dubina i širina ove zone. Razvijen je računarski model formiranja fuzione zone kod E postupka zavarivanja obloženom elektrodom, kojim se prati razvoj fuzione zone u vremenu. Dobijeni podaci su verifikovani eksperimentalnim rezultatima.

Ključne reči: E postupak zavarivanja obloženom elektrodom, zona stapanja, evolucija fuzione zone, matematički model, kontrola formiranja zavara

rad u celosti (425 kB)