Vol.20, No.2, 2020, str. 143147
UDK

ODREĐIVANJE KINEMATSKIH PARAMETARA KRETANJA VAGONA PRI POLOŽAJIMA RETARDERA U RANŽIRNOJ STANICI

Khabibulla T. Turanov1, Shukhrat U. Saidivaliev2, Daurenbek I. Ilesaliev2

1) ‘Stations, Junctions and Freight Work’ Dep., Ural State University of Railway Transport, Yekaterinburg, RUSSIA

2) ‘Transport Logistics and Service’ Dep., Tashkent Institute of Railway Engineers, Tashkent, UZBEKISTAN

email: saidivaliev.tirte@bk.ru

 

Izvod

U ranžirnim stanicama se obavljaju inženjerske funkcije manevrisanja šinskim vozilima, njihov polazak, kretanje i nagomilavanje vagona u stanici, itd. Radi bezbednosti u železničkom saobraćaju, pri projektovanju ranžirnih stanica treba razmatrati dinamiku kretanja kompozicija i pojedinačnih šinskih vozila. Teorema promene kinetičke energije materijalne tačke se koristi za izvođenje obrazaca za određivanje kočionog puta vagona u okviru zone kočenja u ranžirnoj stanici. U radu je takođe pokazano zašto je pogrešno primeniti formulu za brzinu slobodnog pada tela, uzimajuću u obzir inerciju rotirajućih delova, za određivanje brzine vagona u zoni kočenja. Dobijeni rezultati pokuzuju tačnost u oblasti 3,7 do 1,52 %, što je unutar prihvatljivih granica tačnosti za inženjersku primenu.

Ključne reči: ranžirna stanica, put kočenja vagona, kinetička energija, količina kretanja, kinematski parametri  

rad u celosti (333 kB)