Vol.20, No.2, 2020, str. 131135
UDK

ANALIZA TEMPERATURSKOG I NAPONSKOG POLJA BETONSKE MASE SA CEVNIM HLAĐENJEM METODOM KONAČNIH ELEMENATA

Trong Chuc Nguyen1,2,*, Thanh Sang Nguyen2, Quoc Van Nguyen2, Thi My Dung Do3

1) Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), Moscow, RUSSIA,  email: ntchuc.mta198@gmail.com

2) Le Quy Don Technical University, Hanoi, VIETNAM

3) Mien Tay Construction University, Vinh Long, VIETNAM

 

Izvod

Potrebno je istraživati smanjenje toplote kod hidratacije cementa i predviđanje obrazovanja temperaturskog i naponskog polja betonske mase. Osnovni cilj rada je analiza metodom konačnim elementima temperatursko i naponsko polje betonske mase, sa ili bez sistema hlađenja cevima. Kada betonska masa ima sistem hlađenja cevima, maksimalna temperatura i temperaturska razlika se u velikoj meri smanjuju u poređenju sa betonskom masom bez sistema hlađenja cevima. Istovremeno, prsline se ne formiraju na površinama blokova betonske mase. Metoda analize ovde predstavljena može koristiti inženjerima u izboru najefikasnijih mera za sprečavanje obrazovanja prslina kod betonskih konstrukcija, kao što je sistem hlađenja cevima.

Ključne reči: temperatursko polje, naponsko polje, prslina, betonska masa, hlađenje cevima

rad u celosti (426 kB)