Vol.20, No.2, 2020, str. 99102
UDK

SPAJANJE RAZNORODNIH LEGURA ALUMINIJUMA AA2014 I AA5059 ZAVARIVANJEM TRENJEM SA MEŠANJEM 

Abass Ali Saleh

Mustansiriyah University, Faculty of Engineering Department of Materials Engineering, Baghdad, Iraq

email: edu.abass58@uomustansiriyah.edu.iq

 

Izvod

Dve različite legure aluminijuma AA 2014T3 i AA 5059H11 su zavarene trenjem sa mešanjem. Ispitivanje zavarenog spoja obuhvatilo je tvrdoću, mikrostrukturu i mehaničke osobine. Karakterizacija mikrostrukture oblasti zavarenog spoja izvedena je optičkom mikroskopijom. Razlikuje se sedam specifičnih oblasti u mikrostrukturi spoja. Primećuje se formiranje strukture finog zrna u oblasti šava, kao posledica rekristalizacije. Zona termomehaničkog uticaja i zona uticaja toplote legure aluminijuma 2014 su karakteristične po najmanjim vrednostima tvrdoće, uprkos opštem padu tvrdoće u oblasti zavarenog spoja, u poređenju sa oba tipa osnovnog materijala. Zatezne čvrstoće različitih materijala u spoju variraju između 54 i 66 % vrednosti osnovnog materijala. Pokazuje se da se zavarivanje trenjem sa mešanjem može efikasno primeniti za spajanje raznorodnih legura aluminijuma.

Ključne reči: Lagranžov varijacioni princip, matematički model, metoda konačnih razlika, stanje napon-deformacija, metoda eliminacije dijagonale matrice

rad u celosti (342 KB)