Vol.20, No.2, 2020, str. 169–172
UDK

ELASTIČNO-PLASTIČNO PRELAZNO STANJE U DISKU OD ORTOTROPNOG MATERIJALA

Pankaj Thakur1, Neeru Gupta1, Kanav Gupta2, Monika Sethi1

1)Depart. of Mathematics, Faculty of Science and Technology, ICFAI University Baddi, Solan, India pankaj_thakur15@yahoo.co.in

2)Research Scholar, Depart. of Physics, Faculty of Science and Techn., ICFAI University Baddi, Solan, India

Izvod

Cilj ovog rada je predstavljanje studije elastoplastičnog prelaznog stanja kod diska od ortotropnog materijala primenom teorije prelaznih napona. Uočava se da disk od izotropnog materijala u prelaznom režimu zahteva veću ugaonu brzinu za pojavu tečenja na unutrašnjoj površini, u poređenju sa diskom od ortotropnog materijala. Uočava se da disk od izotropnog materijala u prelaznom režimu zahteva veću ugaonu brzinu za pojavu tečenja na unutrašnjoj površini, u poređenju sa diskom od ortotropnog materijala. Veličina komponente obimnog napona ima maksimum na ri, a vrednosti komponente obimnog napona su veće od komponente napona u radijalnom pravcu.

Ključne reči: napon, disk, ortotropan, tečenje, brzina

rad u celosti (317 kB)