Vol.20, No.1, 2020, str. 4549
UDK

LASERSKO SEČENJE POCINKOVANOG ČELIKA

J. Meško1, R.R. Nikolić2, B. Hadzima2

1) University of Žilina, Faculty of Mechanical Engineering, Žilina, SLOVAKIA

2) University of Žilina, Research Center, Žilina, SLOVAKIA,  email: ruzicarnikolic@yahoo.com

 

Izvod

Moderne tehnologije površinske obrade se koriste u mnogim granama industrije, na primer automobilskoj, avionskoj, proizvodnji hrane i drugim. Tehnologije površinske obrade s jedne strane, poboljšavaju kvalitet postojećih materijala i proizvoda, a s druge strane su od značaja za uvodjenje inovativnih proizvoda zasnovanih na odredjenim osobinama slojeva i prevlaka. Tehnologija laserskog sečenja se već ranije pokazala kao neprihvatljiva za sečenje pocinkovanih čelika. Cink, koji se raspada sa površinskog sloja, to jest direktno sublimiše, predstavlja opasnost po zdravlje (tzv. livačka ili metalna groznica). U radu je istražena interakcija izmedju prevlake cinka nanete toplim postupkom na čelik DX53D i CO2 laserskog snopa. Data je procena pojedinih tehnoloških aspekata laserskog snopa i njihovog uticaja na širinu degradiranog i istisnutog pocinkovanog sloja.

Ključne reči: lasersko sečenje, Zn prevlake, pomoćni gas, degradacija prevlake, numerička simulacija

rad u celosti (634 kB)