Vol.20, No.1, 2020, str. 3336
UDK

STABILNOST RUČNOG ELEKTROLUČNOG ZAVARIVANJA NA ZAŠTITNIM PREVLAKAMA

D.P. Ilyashchenko1, D.A. Chinakhov2, E.V. Verkhoturova3, E.V. Lavrova4

1) Industrial Technology Department, Yurga Institute of Technology National Research Tomsk Polytechnic University, Yurga, RUSSIA,  email: mita8@rambler.ru

2) Institute of Strength Physics and Materials Science, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Tomsk, RUSSIA

3) Irkutsk National Research Tech. University, Irkutsk, RUSSIA

4) Priazovskiy State Technical University, Mariupol, UKRAINE

 

Izvod

U radu su prikazani ishodi sveobuhvatnog istraživanja od značaja kod zaštitnih površinskih prevlaka na proizvodima koji su predviđeni za zavarivanje, s obzirom na parametre kao što su stabilnost pri zavarivanju E postupkom, širina temperaturskih polja na površini zavarene konstrukcije, kao i strukturni i fazni sastav metala šava. Eksperimentalno ispitivanje je obuhvatilo zavarivanje E postupkom na zaštitnoj prevlaki sa povećanjem karakteristika – perioda kratkog spoja električnog luka (5-11 %); perioda popunjavanja (10-12 %); mase unetih kapljica dodatnog metala (do 50 %); amplitude jačine struje (25 %); dimenzija zrna metala šava, kao i uvećanje zone uticaja toplote za (15-25 %).

Ključne reči: ručno elektrolučno zavarivanje (E postupak), zaštitna prevlaka, zavarivanje stabilnim lukom, toplota, zavarivačko kupatilo, mikrostruktura  

rad u celosti (790 kB)