Vol.20, No.1, 2020, str. 2125
UDK

ANALITIČKO REŠENJE ELASTOPLASTIČNIH NAPONA U TANKOM ROTIRAJUĆEM DISKU OD PIJEZOELEKTRIČNOG MATERIJALA

Richa Sharma1, Zoran Radaković2

1) Department of Mathematics, School of Basic Sciences and Research, Sharda University, Greater Noida, INDIA

email: richa.sharma@sharda.ac.in

2) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

 

Izvod

U radu je predstavljeno rešenje prelaznih i plastičnih napona u tankom rotirajućem disku od pijezoelektričnog materijala, pod dejstvom unutrašnjeg pritiska. Naponi u rotirajućem disku se izračunavaju primenom teorije prelaznih napona. Prelazni naponi i naponi u stanju totalne plastičnosti se određuju iz izraza napona i deformacija. Zamenom konačnih izraza u jednačinu ravnoteže dobija se nelinearna diferencijalna jednačina. Rešavanjem diferencijalne jednačine primenom graničnih uslova dobijaju se naponi, pritisak i pijezoelektrično pomeranje. Dobijeni rezultati su prikazani u vidu dijagrama i analizirani numerički. Na osnovu istraživanja, zaključuje se da je izotropni materijal bolji od pijezoelektričnog materijala.

Ključne reči: Lagranžov varijacioni princip, matematički model, metoda konačnih razlika, stanje napon-deformacija

rad u celosti (312 kB)