Vol.20, No.1, 2020, str. 11–14
UDK

OTPORNOST NA INICIJACIJU I RAST PRSLINE U KONSTITUENTIMA ZAVARENOG SPOJA NISKOLEGIRANOG ČELIKA POVIŠENE ČVRSTOĆE

M. Jovanović1, I. Čamagić1, S.A. Sedmak2, P. Živković1, A. Sedmak3

1) Faculty of Technical Sciences, Kosovska Mitrovica, SERBIA

2) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

3) University of Belgrade, Faculty of Mechanical. Engineering, Belgrade, SERBIA

email: asedmak@mas.bg.ac.rs

 

Izvod

Zavareni spojevi su heterogeni u smislu mikrostruktura i mehaničkih osobina, kao i u pogledu geometrije i raspodele napona na koje utiči razni faktori, poput zaostalih napona. Stoga, neophodni su posebni postupci za eksperimentalno određivanje žilavosti loma pri ravnom stanju deformacije, KIc, kao i energije udara, koji su obično praćeni teškoćama pri tumačenju izmerenih rezultata. Epruvete sa zarezima su ispitane na instrumentiranom Šarpijevom klatnu kako bi se odredile energija udara, kao i energija nastanka i energija rasta prsline. Epruvete sa prslinom su ispitane na standardni način, savijanjem u tri tačke, što je geometrijski gledano najbliže Šarpijevim epruvetama. U oba slučaja, zarez i prslina su postavljeni u različitim oblastima zavarenog spoja niskolegiranog čelika povišene čvrstoće NIONIKRAL-70. Analiza rezultata obuhvatila je spekulacije o odnosu energije nastanka i energije rasta prsline i žilavosti loma.

Ključne reči: zavareni spoj, žilavost loma, energija udara, energija nastanka prsline, energija rasta prsline

rad u celosti (253 kB)